Rrëfim mëkatesh: Vjehrri më mbushi vagjinën time të uritur me….

U martova për Luiin para gjashtë muajsh, e meqë ai ende është student, ne u vendosëm te babai i saj, Ragipi. Punoj si sekretareshë, ne mënyre që te bëj një ndihmesë financiare, derisa Luii studion dhe punon ne gjysmë orari.
Ai është i zënë me punë, ligjërata dhe studime, prandaj nuk ka kohë te mjaftueshme për seks. Ne te vërtetë, ne kemi bërë shumë me tepër dashuri para martesës, se sa që tani e bëjmë këtë prej se u martu-am. Pô jua rrëfej këtë ne mSnyre që ju ta paramendoni pamjen lid-hur me atë se si jam ndier e lënd-uar kur une qëndroja me orë te tëra vetëm me babain shumë tërheqës te Luiit. Ai është rreth 50 vjeçar, por askush nuk mund t’ia jep kaq shumë vite. Për nga pamja ai i ngjan shumë Paul Newmanit.
Vazhdo leximin e storjes duke klikuar linkun më poshtë:

VAZHDIM